Het Nederlands Genootschap voor Aquacultuur (NGvA) is een vereniging met ca. 300-350 leden die als doel heeft de kennis en beoefening van de aquacultuur in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Onze leden zijn praktizerende viskwekers, mensen uit het onderwijs en onderzoek, toeleveranciers en anderszins geïnteresseerden in aquacultuur. Het Genootschap vormt voor dit bonte gezelschap een platform waar kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en waar nuttige contacten kunnen worden gelegd.

Het NGvA is een vereniging die in hoofdzaak uit twee commissies bestaat:

1. Redactiecommissie verantwoordelijk voor de uitgave van het AQUAcultuur magazine (4x per jaar)

2. Activiteitencommissie verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen (4x per jaar: Thema-avonden, excursies en meer)

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van onze vereniging te bereiken per e-mail op secretaris@ngva.org

 NGVA2015_V2