BESTUUR

De samenstelling van het bestuur is als volgt: voorzitter, secretaris, penningmeester aangevuld met één lid van de redactiecommissie en één lid van de activiteitencommissie.

 

Het bestuur van de vereniging houdt zich bezig met:

  • Coördinatie van de activiteiten van de commissies om de doelstellingen van de vereniging te realiseren.

  • Faciliteren van de werkzaamheden van de commissies – financieel en organisatorisch.

  • Representatie van de vereniging in nationale- en internationale fora.

  • Opbouwen, onderhouden en uitbreiden van contacten met internationale gelijksoortige organisaties zoals EAS, WAS en AES.

Jeroen Schuphof

Voorzitter

Jori de Kok

Penningmeester

Jeroen Noordermeer

Secretaris

Jelle Busscher

Redactie- en activiteitencommissie

©NGvA

NGVA_beeldmerk.jpg
NGVA_woordbeeld.jpg