top of page
  • secretaris57

Eindrapport Wervingscommissie NGvA

Beste leden,


Tijdens de ALV in 2020 werd de wervingscommissie opgericht met als doel om een advies uit te brengen om de terugloop van leden tot stand te roepen, en indien mogelijk om te zetten in een groeiend ledenbestand. Na een jaar vol vergaderingen en verhitte discussies is de wervingscommissie tot een eindrapport gekomen dat aan de leden is aangeboden tijdens de afgelopen ALV. Bij deze een link naar de bestanden. Indien er naar aanleiding van het rapport vragen zijn kunnen die gestuurd worden naar secretaris@ngva.orgDe Wervingscommissie

White_Paper_MedewerkerAlsAmbassadeur
.pdf
Download PDF • 530KB

20210419-Eindrapport WervingsCie NGvA
.pd
Download PD • 485KB

Script wervingsfilmpje draft
.pdf
Download PDF • 51KB

Voorstel hoofdlijnen brief NGvA aan onde
.
Download • 31KB


42 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page